முக்கிய செய்திகள்:
நாட்டில் உள்ள அணுசக்தி நிலையங்களின் பட்டியல்களை இந்தியாவும், பாகிஸ்தானும் பரஸ்பரம் பகிர்ந்து கொண்டன.
புதுடெல்லி: 1988-ஆம் ஆண்டு இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட உடன்படிக்கை தொடர்பாக இந்த பகிர்வு ஆங்கிலப் புத்தாண்டு தினத்தில் நடைபெறும் அதாவது, போர் ஏற்பட்டால் கூட அணுசக்தி நிலையங்கள் தாக்குதல்களுக்கு இலக்காகக் கூடாது என்ற அடிப்படையிலும், விபத்து தவிர்ப்பு அடிப்படையிலும் அணுசக்தி நிலையங்களின் பட்டியல்கள் புத்தாண்டில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டு வருகிறது புதுடெல்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் தூதரக அதிகாரியிடம் இந்திய அதிகாரிகள் இந்தப் பட்டியலை ஒப்படைக்க, இஸ்லாமாபாதில் இந்திய தூதரக அதிகாரியிடம் பாக். அதிகாரிகள் அவர்கள் நாட்டு பட்டியலை ஒப்படைத்தனர்.
மேலும் செய்திகள்